Tervetuloa täyttämään hakemus vakautusrahoitusta varten. Suosittelemme käyttämään Google Chrome-selainta hakemuksen täyttämisessä. Täytäthän lomakkeen huolellisesti, koska sen perusteella teemme ensimmäisen arvion yrityksesi sopivuudesta ohjelmaan. Täytä kaikki lukutiedot numeroina, euron tarkkuudella. Esimerkiksi 1,5 miljoona euroa täytetään muodossa 1 500 000.

Hakulomake on pitkä ja sitä ei voi valitettavasti tallentaa ennen tietojen lähettämistä. Siksi kannattaa ensin käydä kysymykset läpi, laatia vastaukset ja tallentaa ne omalle tietokoneelle ennen lomakkeen täyttämistä. Tavoitteenamme on kanavoida merkittäviä määriä rahoitusta laajalle joukolle yrityksiä nopeasti ja kohdentaa rahoitusta vaikuttavuudeltaan suurimpiin hankkeisiin.

Valitettavasti tässä tilanteessa emme pysty vastaamaan kyselyihin. Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse viimeistään viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakulomakkeen täyttämiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse vakautus@tesi.fi.

Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

  • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa vuonna 2019
  • Henkilöstömäärä Suomessa yli 50
  • Liiketoiminta kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä edellytykset myös siihen jatkossa
  • Käyttökate (EBITDA) positiivinen vuonna 2019 tai kaksi kolmesta edellisvuodesta positiivisia (2017-2019)
  • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi
  • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä

Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.

Perustiedot
Yhtiöjärjestyksen mukaan.
Toimialat perustuvat tilastokeskuksen 2008 toimialaluokitukseen (https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html).
Kuvaa lyhyesti yhtiön liiketoimintaa.
Yhteystiedot
Syötä puhelinnumero muodossa +358 40 1111111.
Taloustiedot
Tunnusluku2017201820192020e (1)
Liikevaihto
Käyttökate
Rahat ja pankkisaamiset
Korolliset velat
(1) Vuoden 2020 ennusteen osalta käytä tuoreinta ennustetta haettavan lisärahoituksen toteutuessa.
Luettele yhtiön päätuotteet/-tuoteryhmät sekä kunkin osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2019 muodossa Tuote XYZ;27%, Tuote ABC; 17% jne.
Kuvaile koronan vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Esimerkiksi liikevaihto on laskenut 20 % tuoteryhmässä X tai alihankkija ei voi toimittaa kriittistä komponenttia.
Kuvaile, mitä toimenpiteitä yhtiö on jo tehnyt koronan vaikutuksen minimoimiseksi.
Arvioi vuositasolla tehdyistä toimenpiteistä seuraavat kustannussäästöt.
Kuvaile tunnistettuja kulusopeutuksia ilman lisärahoitusta ja niiden arvioitua € määrää.
Kuvaile kulurakenteen joustavuutta kululajeittain. Esimerkiksi yhtiön vuokrat ovat laskeneet vuokranantajan toimenpiteiden johdosta (€).
Anna vastaus kuukausina.
Kuvaile vapaasti mihin tarkoitukseen haettavaa rahoitusta käytetään.
Listaa yhtiön tärkeimmät rahoittajat (esimerkiksi pankit ja sijoittajat).
Kuvaile vapaasti tämänhetkinen tilanne rahoitusneuvotteluissa esimerkiksi pankkien tai sijoittajien kanssa.
Ilman etumerkkiä.
Ilman etumerkkiä.
Alle 12 kk saamiset taseessa (31.12.2019).
Alle 12 kk velat taseessa (31.12.2019).
Jos ennakoita ei ole eroteltu lyhytaikaisiin (alle 12 kk) ja pitkäaikaisiin (yli 12 kk) käytä saatuja ennakkoja taseessa (31.12.2019).
Listaa yhtiön omistajat esimerkiksi omistaja Matti A 50 %, Yritys B 50%.
Kaupalliset tiedot
Kuvaa yhtiön keskeiset tuotteet ja palvelut sekä miksi asiakkaat käyttävät yhtiön tuotteita/palveluita.
Kuvaile miten yhtiölle syntyy liikevaihtoa eri tuotteista ja palveluista.
Kuvaa liiketoiminnan kannalta merkittävimpiä kustannuksia ja jaottele ne muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin jos mahdollista.
Kuvaus yhtiön toiminnan kannalta keskeisistä kumppaneista (esim. alihankkijat) ja resursseista (mitkä ovat toiminnan kannalta keskeisimmät resurssit esim. tuote & kehitys).
Kuvaile yhtiön toimintasuunnitelmaa seuraavalle 12 kuukaudelle.
Vapaa kuvaus yrityksen kohdemarkkinoiden koosta rahallisesti arvioituna (€).
Voit käyttää apunasi SWOT-analyysikehystä.
Voit käyttää apunasi SWOT-analyysikehystä.
Voit käyttää apunasi SWOT-analyysikehystä.
Voit käyttää apunasi SWOT-analyysikehystä.
LIITETIEDOSTOT (vain pdf-muotoiset, koko yhteensä oltava alle 50 MB)
Ensisijaisesti suosimme viimeisintä tilinpäätöstä (esimerkiksi 2019 kalenterivuosi) vaikka sitä ei olisi vahvistettu.